2023.03.30 Nyhet - TTF høvlingskurs - bilde 2 Kursdeltakerne har ankommet G3 Gran Tre_ed1IH.jpg

Kursdeltakerne på G3 Gran Tre på TTF høvlingskurset i mars 2023.

Renholds- og vedlikeholdsrutiner, en forutsetning for effektiv høvling

Treteknisk arrangerte 28.–29. mars kurs i høvling på oppdrag fra Treindustriens Tekniske Forening.

Kurset fokuserte på å tilrettelegge produksjonsopplegg og forbedre den daglige driften. Vertskap for kurset i høvling var G3 Gran Tre AS.

Kundeforventninger, høvlingsABC og HMS

Prosjektsjef Per Einar Larsen i Bergene Holm innledet kurset med å fortelle om forventninger til høvellast hos sluttkundene.

Larsen har over 40 års erfaring med produksjon og salg av høvellast, og redegjorde for de stadig økende kundekravene til høvellast, ikke minst på grunn av overflatebehandling.

alt

Prosjektsjef Per Einar Larsen forteller om kundenes forventninger til høvellast i 2023.

Etter dette ble de grunnleggende sammenhengene i høvling gjennomgått av Ulrich Hundhausen fra Treteknisk, før Sten Jarle Solheim fra USNR ga et innlegg om hvordan man sørger for mest mulig sikker høvellastproduksjon.

alt   alt

Ulrich Hundhausen i Treteknisk forklarer høvlingens ABC.

Maskinleverandørerene delte sin kunnskap

Det faglige innholdet på kurset ble ivaretatt av leverandørene Falkenberg, Kvarnstrands og Stridsberg AS og Woodtech.

Alle hadde teoretiske gjennomganger først før en gjennomførte praktiske øvelser i lokalene til G3 Gran Tre AS.

Deltakerne ble delt i grupper og det ble gitt undervisning i bandsag, høvelmaskin, endefresing og sliping av verktøy.

alt

Geir Olerud fra Gran Tre, Kåre Johan Hagbartsen fra Tretteberg og Morten Flatseth fra Kvarnstrands & Stridsberg diskuterer sliping av verktøy.

Fulltegnet deltakerliste

I underkant av 60 deltakere var med på kurset, noe som gjør at kurset var fulltegnet og flere bedrifter sto på venteliste.

Treindustriens Tekniske Forening vil vurdere om kurset skal gjentas og om det skal arrangeres kurs innenfor andre tema.

Tidligere er det holdt kurs i skurlastproduksjon og tørrsortering av trelast. 

Kontaktpersoner