Modaresi 2.JPG

Ny medarbeider hos Treteknisk

Roja Modaresi (36) er ansatt som forsker og rådgiver i avdeling Bygg og Marked, hvor hun skal arbeide med EPD (Environmental Product Declaration), LCA (livsløpsanalyse) og miljøanalyser. Hun har en solid og tverrfaglig bakgrunn innen miljøteknikk, miljøsystemanalyse, materialflytanalyser (MFA), LCA og strategier innen sirkulære økonomi. Roja kommer fra Chalmers Tekniska Högskola der hun har vært ansatt som Postdoktor innen LCA på elektriske kjøretøykomponenter og analyse av fremtidige sekundære råvarer.

Roja har en mastergrad i miljøteknikk fra LTU i Sverige og en PhD i Industriell økologi fra NTNU i Trondheim. I perioden 2013 til 2015 jobbet hun ved Teknologisk Institutt i Oslo. Treteknisk er veldig glad for at Roja har valgt å jobbe for oss og ser frem til å få sært tiltrengte ressurser og forskning innenfor et viktig område for instituttet.