Japan Tempel.jpg

Samarbeidet med Japan er en fantastisk historie

Samarbeidet mellom Treteknisk og det japanske Landbruks-, skog- og fiskeridepartementet omkring JAS-serifiseringen, er en fantastisk historie. Det er et forbilledlig samarbeid som viser at norske bedrifter kan gjøre suksess i Japan. Dette forteller avdelingsleder Rolf Petter Almklov i Innovasjon Norge sitt Japankontor.

Samarbeidet mellom Treteknisk og det japanske departementet handler om at Treteknisk er utpekt av det japanske Landbruks-, skog – og fiskeridepartementet Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) til å kunne sertifisere  europeiske produsenter av konstruksjonsvirke, konstruksjonslimtre, limtre og massivtre  i henhold til JAS (Japanese Agricultural Standards). Treteknisk er som eneste institutt i Europa utpekt som Registered Certification Organisation (RCO) og som kan sertifisere produsenter i henhold til JAS.

- Treteknisk har gjennom mer enn 25 års samarbeid skaffet seg monopol på denne godkjenningen. Dette samarbeidet har overføringsverdi til andre sektorer og bedrifter, og viser oss i Innovasjon Norge at norske bedrifter kan få til noe i Japan, hvis de har substans og tålmodighet, sier Almklov.

- Det er selvsagt hyggelig at Innovasjon Norge er godt fornøyd med samarbeidet mellom Treteknisk og japanske myndigheter. JAS-sertifiseringen er noe vi har brukt mye tid og ressurser på for å bygge opp, forteller seniorrådgiver Ida Weider Hagemo ved Treteknisk. 

Weider Hagemo forteller at for bedrifter som ønsker JAS-sertifikat, gjennomfører Treteknisk alle nødvendige tester og inspeksjoner. I samarbeid med instituttet utarbeider bedriften en JAS-søknad, som evalueres og bedømmes av Treteknisk i henhold til japanske lover og standarder. Etter godkjenningen skal bedriftene følges opp med regelmessig ekstern tredjeparts-kontroll og et årlig besøk, utført av Treteknisk. 

- Når det er sagt er en suksessfaktor i dette norsk-japanske samarbeidet at vi har den japanske bygningsingeniøren Yoji Ishihara med på laget. Han arbeider ved Innovasjon Norge i Tokyo, forteller Weider Hagemo.

- Ishihara er faglig kompetent, han kjenner landet, kan språket og er på våre vegne regelmessig i kontakt med japanske myndigheter og japanske kunder. All kommunikasjonen mellom oss og myndighetene foregår på japansk. Uten ham hadde det vært vanskelig å lykkes i dette arbeidet, sier seniorrådgiveren som forteller at flere andre europeiske institutter har forsøkt å få denne utpekingen, uten å lykkes. - Det er ikke så enkelt, sier hun. 

Produsenter med et JAS-sertifikat vil ha betydelig lettere tilgang til det japanske markedet, og kan i noen tilfeller få en høyere pris for sine produkter. Siden første sertifisering har Treteknisk godkjent nærmere seksti europeiske bedrifter som vil inn på det japanske markedet.