Bilde fra PowerPoint SawInfo.png

SawInfo-dagarna i Skellefteå

Treteknisk var blant deltagerne på SawInfo-dagarna i februar, arrangert av Datapolarna i Skellefteå.

Datapolarna har utarbeidet verktøyet SawInfo, for å effektivisere logistikken innen treindustrien. SawInfo har funksjoner som samler informasjon fra hele prosessen med bl.a. produksjon, utvikling, oppfølging og salg av trevarer, slik at all data samsvarer og ligger tilgjengelig.

Tema for seminaret var planlegging for sagbruk/treindustri, og mer enn 30 deltakere fra svensk treindustri var samlet for å lære mer om produksjonsplanlegging og logistikk. 

 

Datapolarna presenterte flere av sine verktøy for planlegging og produksjonsledelse, men viktigst på seminaret var workshops og diskusjoner rundt planlegging på kort og lang sikt. Enten det gjelder sagbruk, høvleri, eller endatil presentasjon av planleggingsrutinene rundt gruvedrift i regionen, presentert av det svenske gruveselskapet Boliden.

 

Konklusjonen er at en langsiktig planlegging – budsjett – alltid er en stor utfordring i et dynamisk trelastmarked, der det ofte er slik at verken salg, priser eller råstoffsituasjon er endelig avklart før kort tid før ordren skal produseres. 


Nytt kurs i produksjonsledelse under planlegging hos Treteknisk

Treteknisk gjennomfører i samarbeid med Treindustriens Tekniske Forening en kursrekke omkring forbedret produksjon i treindustrien.

Et kurs i produksjonsledelse er under planlegging. Produksjonsplanlegging og optimalisering vil være et av temaområdene.  

Kurset vil rette seg inn mot prosessjefer, produksjonsplanleggere og ledere som fra før har liten bakgrunnskunnskap om treindustrien. 
 

For nærmere informasjon, kontakt:
Knut Amund Skatvedt, mobil 480 49 862, knut.amund.skatvedt@treteknisk.no