moelven etasjekiller.png

Foto: Moelven

Tekna kursdagene tilbake i Trondheim

Etter et par runder med webbasert kursopplegg ble Kursdagene 2023 arrangert i Trondheim, andre uken i januar. Sesjon for trebyggeri, hvor Treteknisk er medarrangør, opplevde rekordoppslutning med vel 60 deltakere.

Med fokus på etasjeskillere

Akustikk-ekspertene hos Brekke og Strand kunne fortelle om lovende resultater fra sine tester av akustiske løsninger for fleretasjes massivtrebygg.

Lette bindingsverkskontruksjoner var tema når InnTre Kjeldstad og Støren Treindustri viste sine løsninger for etasjeskillere for elementbygg i mer enn fire etasjer. 

Dag Pasca, forsker ved Treteknisk, viste teoretiske modeller for utforming og hulltaking av etasjeskillere. 

Innleggene ble fulgt opp av studiebesøk til en byggeplass i Trondheim.

alt

Detaljer i etasjeskiller fra Støren Treindustri

Gammelt møter nytt

Som avslutning på befaringen fikk kursdeltakerne bli kjent med den eldre trehusbebyggelsen i Trondheim.

To brygger i Kjøpmannsgata ved Nidelven ble besøkt. Et av byggene var under restaurering og byantikvaren i Trondheim, Elisabeth Kahrs, fortalte om historien bak byggene og hvordan restaureringsarbeidet er gjennomført.

alt

Etter renovering fungerer bryggehuset i Kjøpmannsgata 37 godt som kontor og møtelokale

 

Hybride byggesystemer gir nye muligheter

Johan Åhlen fra Moelven presenterte det etterhvert velprøvde byggesystemet Trä8. Johan og hans kollegaer ved Moelven Töreboda arbeider videre med å utvikle løsningen. Hybride byggesystemer ble fremhevet for å utnytte ulike materialegenskaper til nye løsninger for fleretasjes bygg.

alt

Johan Åhlen, Moelven Töreboda

Kontaktperson