Logo - Standard Norge.png

Tillegg til Eurokode 5 på høring og standardiseringsarbeid på returtre

Nytt nasjonalt tillegg til NS-EN 1995-1-1 Eurokode 5 er nå sendt ut på høring sammen med revidert versjon av Treteknisk rapport nr. 86, og standardiseringsarbeid for design for ombruk av trekonstruksjoner starter opp.

Standard Norges komité SN/K 77 Trekonstruksjoner har utarbeidet forslag til nytt nasjonalt tillegg til Eurokode 5. Nytt tillegg er på høring fram til 9. mai.

Et høringsnotat som beskriver det praktiske rundt dette finner du her.

Kommentering kan gjøres gjennom høringsportalen kommentere.standard.no.

Det er Treteknisk forsker Dag Pasca som har jobbet med revisjonen av Treteknisk rapport nr. 86 fra 2013 om prosjektering av trekonstruksjoner og vinkelrett trykk på fiberretning. Les mer om det og Dags andre prosjekter her.

Det jobbes med forslag til nye standarder på evaluering av returtre i SN/K 267. Dette arbeidet er initiert av prosjektet sirkTRE, men er som alt standardiseringsarbeid åpent for alle som vil delta.

Per dags dato er tre arbeidsdokumenter under arbeid og omhandler temaer som retthet, urenheter og visuell styrkesortering.

Nytt arbeidsdokument på design for ombruk skal nå utarbeides, og planlagt oppstartsmøte er fredag 14. april kl. 09.00-10.30. 

Interessert eller kommentarer til nytt nasjonalt tillegg?

Ta kontakt med Hauke Burkart på e-post hbu@standard.no