dr.jpg

Trearkitekturdagen 16. november

Den fjerde nasjonale Trearkitekturkonferansen ble arrangert på AHO 16. november. Konferansens bakteppe var det grønne skiftet og hvordan arkitekturen og bruken av tre kan være et virkemiddel for å bidra til utvikling av byggenæringen. Konferansen ble åpnet av statssekretær fra Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen. Han la vekt på arkitekturens betydning for våre omgivelser i mikro og makro og at arkitekturen og bruk av tre bør ha sin naturlige plass i det grønne skiftet i byggenæringen. Han pekte på at det er stor interesse for denne konferansen, som har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens norske trearkitektur.

- Trearkitektur er byggenæringens svar på det grønne skiftet, innledet Ole Wiig, daglig leder i NSW og leder av programkomiteen for konferansen, med å si da han ønsket velkommen. Årets konferanse ble som tidligere arrangert av NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og TreFokus. Nytt av året var at denne gangen var også alle «arkitektskolene», AHO, NMBU, NTNU og Bas med på arrangørsiden. I tillegg var en rekke bedrifter fra treindustrien støttespillere med Moelven og Alvdal Skurlag som sponsorer. Konferansen blir også støttet av Forskningsrådet.

Årets konferanse hadde tre hovedtemaer: «Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse», «Trearkitektur og formgivere i morgendagens samfunn» og «Trebruk og det offentliges muligheter». De tre temaene ble belyst gjennom et stort spenn av presentasjoner fra både arkitekter, industri, det offentlige og utdanningsinstitusjonene.

I tillegg var dRMM Architects invitert for å presentere et utvalg prosjekter. Det Londonbaserte arkitektkontoret er kjent for å skape arkitektur som er nyskapende, har høy kvalitet og er samfunnsnyttige.  Kontoret har vunnet en rekke priser inkludert Building Design (BD), Architect of the Year 2013-14 og Building Design (BD) Boliger Architect of the Year 2014-15. Alex De Rijke, som var en av grunnleggerne av dRMM Architects, presentere i sitt foredrag prosjekter kontoret har laget i Norge og England, blant annet boligprosjektet Trafalgar Place, som har fikk RIBA-prisen i 2016 for byplan og arkitektur og finaleplass til Sterling-

- Norsk og internasjonal trearkitektur har fått en «renessanse» og utfordringene for formgiverne er mange og spennende. Dette ønsket vi å belyse fra ulike innfallsvinkler på årets konferanse for trearkitektur. Samtidig ønsket vi å bidra til aktive koblinger mellom utdanningsmiljøene, studentene og næringslivet og det offentlige, sier daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

I delen «Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse», gav Pasi Aalto fra NTNU innledningsvis en presentasjon som pekte på hvor

dan eksperimentering med tre har blitt en del av hverdagen innenfor trearkitekturen – både i utdanningen og i utviklingen av prosjekter. Dette har brakt trearkitekturen til nye høyder. Professor Marius Nygaard fra AHO presenterte hovedresultater fra FoU-prosjektet Wood Be Better. Dette prosjektet har blant annet analysert potensialet for trebyggeri i Oslo og Akershus i segmentet 2-8 etasjer ut fra de planer som ligger for utbygginger. Analysen viser et omfattende potensialet for økt bruk av tre. Til slutt i denne bolken presenterte arkitektkontoret Helen og Hard den nye hovedkontoret til SR-Bank, Finansparken, som blir et 5 etasjers kontorbygg på 13000 kvm.

Utdanningsinstitusjonene stod i fokus under temaet «Trearkitektur og formgivere i morgendagens samfunn». Her presenterte alle de fire skolene både hvordan de arbeider med tre og konkrete byggeprosjekter som studentene har gjennomført. Dette viste mange interessante prosjekter og synliggjorde at morgendagens arkitekter har gode kunnskaper om bygging med tre. Avslutningsvis presenterte Moelven og Alvdal Skurlag hva industrien kunne bidra med for utvikle morgendagens formgivere. Her var god informasjon og praktisk kompetanse om bruk av tre de viktigste momentene.

- Som del av forskningsprosjektet "Wood Be Better" har AHO holdt en serie masterkurs der studentene har utviklet trearkitektur i typiske og krevende bysituasjoner. Kursene har fått stor søkning og mange har valgt å jobbe videre med tre også i diplomoppgavene, sier professor Marius Nygaard. 

I forhold til «Trebruk og det offentliges muligheter» var tre kommuner invitert til å presentere hvordan det arbeides med bærekraftig byggeri strategisk og gjennom enkeltprosjekter. Bergen kommune har arbeidet med trebruk i byen i mange år og har bygget både skoler, barnehager og omsorgsbygg. Kommunen har nylig vedtatt en «Grønn strategi» som skal bidra til å senke CO2-utslippene i kommunen. Her er miljøeffektive bygg – energi og materialvalg - trukket fram som et tiltaksområde. Trondheim kommune har et eget prosjekt – Trebyen Trondheim – som inngår som en del av kommunens byutviklingsstrategi. Prosjektet har tverrpolitisk forankring og har etablert en byggepraksis hvor bruk av tre prioriteres.

Les mer på www.trearkitektur.no