20230524_154028_ed2.jpg

Treteknisk deltok på IRG og IUFRO i Australia

I månedsskiftet mai/juni var vår rådgiver innen miljøegenskaper og livsløpsvurderinger, Johann Kristian Næss, i Queensland-regionen øst i Australia for å delta på IRG- og IUFRO-konferansene.

Her forteller han mer om konferansene og reisen rundt halve jorda. 

altI månedsskiftet mai/juni var jeg i Queensland-regionen øst i Australia. Initiativet kom fra Lars Tellnes som tidligere har jobbet på Treteknisk, for å presentere noe av arbeidet fra doktoravhandlingen hans.

Jeg begynte turen med et par dager med bølgesurfing i New South Wales ved kysten, men jeg ble plassert bakerst i bølgekøen av lokale bølgesurfere. Etter ydmykelsen tok jeg den tøffe togreisen opp til byen Cairns der formålet var å delta på to forsknings- og innovasjonskonferanser.

altIRG, «International Research Group on Wood Protection»

Den første, IRG, «International Research Group on Wood Protection» hadde fokus på formidling av forskning knyttet til tremodifisering og behandlingsmetoder som forbedrer trematerialers holdbarhetsegenskaper.

Treteknisk har lange tradisjoner med å delta på denne konferansen og er også sponsor.

Miljøregnskap er mitt største fagområde, noe som preget valget av presentasjoner jeg valgte å få med meg. På årets IRG ble klima og miljø trukket fram som gode argumenter for overgang til biobaserte behandlingsmidler eller generelt behandlingsmetoder som forlenger levetiden til trematerialer, men livløpsbasert tallfestelse av slik nytte var det et mindretall som viste fram. 

altIUFRO, «International Union of Forest Research Organizations»

Den neste uken deltok jeg på IUFRO, «International Union of Forest Research Organizations», divisjon 5 som omhandler skogprodukter.

På denne konferansen holdt jeg også et innlegg der jeg diskuterte rom for feiltolkning når miljødeklarasjoner (EPD-er) utarbeides for materialer med innhold av returtre, som en del av Treteknisk sin deltakelse i både SirkTRE- og CircWOOD-prosjektene.

Klima og miljø var også i fokus på denne konferansen, og i større grad med tallfestede beregninger å vise til. 

altOpplevelsen fra konferansene

Det var artig å oppleve personer involvert i trebransjen fra ulike deler av verden. Selv om det er litt forskjellige utfordringer man står ovenfor, er det fortsatt mye som er likt.

På verdensbasis er vi (Norge) godt framme med å dokumentere miljø- og klimapåvirkning av treprodukter.

Vi har også en relativt god avfallspraksis som forbedrer miljøprestasjonen til tre over livsløpet, men kan vi kan gjøre mer redusere vårt miljøfotavtrykk og forbruk av ressurser.
 

Kontaktperson