2024.03.06 Nyhet - Mjøspanel Kraby AS.jpg

Robert Thoresen er medeier og daglig leder i trevarebedriften Mjøspanel Kraby AS ved Lena i Innlandet fylke. Foto: Norske Trevarer

Treteknisk en viktig bidragsyter når Mjøspanel driver utvikling

De ansatte ved Treteknisk får hederlig omtale når Norske Trevarer intervjuer Robert Thoresen om utviklingsarbeidet ved Mjøspanel på Kraby, Toten.

Han er daglig leder ved bedriften, som på tross av et krevende 2023 ser positivt på fremtiden og mulighetene innen produkt og materialutvikling.

– God omtale er hyggelig, men det viktigste for oss på Treteknisk er at vi med et forskningsbasert utviklingsarbeid kan hjelpe bedriftene på en god måte, forteller Knut Amund Skatvedt, som først gang besøkte Mjøspanel i 2015. Foranledningen til besøket var Innlandet fylkeskommunes ordning med «kompetansemeglere» som hadde koblet bedriften med Treteknisk.

Det aktuelle samarbeidet med Treteknisk gir Mjøspanel muligheter til å ta i bruk et innovativt materiale til et tradisjonelt formål. Denne problemstillingen setter Treteknisk som forskingspartner i en situasjon der kunnskap om materiale og teknisk forståelse for produksjonsprosess og montering  skal være grunnlag for avgjørende bidrag til produktutvikling.

– En slik oppgave oppfatter jeg som veldig givende, forteller forsker Karl-Christian Mahnert om det pågående FORREGION-prosjektet.

Slike prosjekter begynner oftest med mange spørsmål, gjerne fra både bedrift og forskningspartner, så det første trinnet er å sile ut sentrale utfordringer som produktet kommer til å møte i praksis. I neste steg gjelder det å definere et testopplegg som kan vise om produktet kommer til å klare de utfordringene.

FORREGION-prosjektet skal avsluttes snart, men det har gitt verdifull innsikt i grunnleggende egenskaper til de undersøkte prototypene. Bedriften er ikke langt unna å kunne introdusere produktet til markedet, men ønsker å forbedre produktet ytterlige for å utnytte materialets tekniske potensiale til det fulle.

Som dreven og entusiastisk daglig leder har Thoresen lang erfaring med forskningsbasert produktutvikling. Derfor er det ikke overraskende at han allerede tidlig i prosjektet pekte ut konkrete områder for videre produktutvikling og samarbeid.

alt– Og det gleder vi oss til, sier Mahnert, som gjerne vil oppfordre flere bedrifter til å ta kontakt med Treteknisk for å få til et samarbeid. Slike samarbeid kan omhandle alt fra konkrete problemstillinger med komponenter, en gjennomgang av produksjonen for å kartlegge mulige forbedringer, eller produktutvikling som i dette aktuelle eksempel.

Det er bare å ta kontakt, enten via en kompetansemegler som satte Mjøspanel på riktig spor, eller direkte.

Kontaktpersoner