Årsrapport 2019.jpg

Treteknisk gjennomførte Generalforsamling 24. april

I år ble generalforsamlingen til Treteknisk gjennomført digitalt 24. april. Blant annet ble valg av styremedlemmer gjennomført.

David Bergene Holm, (direktør i Bergene Holm avd. Interiør) gikk ut av styret etter å ha vært styremedlem siden 2005.
Nytt styremedlem ble Håvard Omholt, som er Teknisk Direktør i Bergene Holm. Ny vararepresentant blir Glenn Andrè Jensen, som er fabrikksjef på Bergene Holm AS, avd. Haslestad. Resten av styret ble gjenvalgt for ett nytt år. http://www.treteknisk.no/om-oss/styret

Årsrapport for Treteknisk ble også godkjent, og den kan du finne her http://www.treteknisk.no/publikasjoner/arsrapporter-1/arsrapport-2019