ndvk.jpg

TRETEKNISK gjør inspeksjoner for NDVK (Norsk Dør- og Vinduskontroll)

NDVK er en frivillig kontrollordning for produsenter av vinduer og ytterdører. Ordningen ble etablert på 70-tallet og har i mange år bidratt til god kvalitet på de vinduer og ytterdører som omsettes i Norge. Et av kriteriene for medlemskap er årlig inspeksjon av produksjonen i regi av NDVK. 

alt

I år har Treteknisk fått i oppdrag å gjennomføre årlig inspeksjonsbesøk hos 14 av NDVK`s medlemsbedrifter. Inspeksjonen omfatter gjennomgang av bedriftens kvalitetssystem, samt fysisk kontroll av produksjonsprosessen. Produsentene har i liten grad serieproduksjon, og de fleste opererer utelukkende med ordrestyrt produksjon.  

NDVK hjemmeside