CE 01 crop.jpg

Treteknisk holdt kurs i CE-merking for Treindustriens medlemmer

Byggevareforordningen gjør at CE-merking er obligatorisk for alle byggevarer som har en harmonisert felleseuropeisk standard. 27. oktober avholdt Treindustrien kurs om CE-merking for sine medlemmer, med Treteknisk som kursholder, og med både fysiske og digitale deltakere.

I kurset ble kravene til de ulike heltreproduktene gjennomgått, og det ble satt spesielt fokus på panel og kledning av heltre. Kursholdere var Ivar Horsberg Hansen, som er teamleder for CE på Treteknisk, og administrerende direktør Audun Øvrum. For mer om CE-merking av heltreprodukter, se vår hjemmeside