trondheim horisont.png

Invitasjon til Treteknisk generalforsamling i Trondheim

Årets generalforsamlinger kombinerer aktuelle fagtema med muligheten til igjen å treffe kollegaer i hyggelige omgivelser i Trondheim 29. april - 1. mai.

Fagprogram fredag 29. april


Kl. 11.00 – 13.00 Fagforedrag
• Trebyen Trondheim - Tore Myhrvold, eiendomssjef Trondheim kommune
• Forlenget levetid på bygg, rehabilitering og påbygg i høyden - Jonas Holme, forskningssjef i SINTEF
• Trekledning, brannegenskaper og holdbarhet i en sirkulær økonomi - Kathinka Leikanger Friquin, seniorforsker i SINTEF og FRIC, og Eli Bjørhovde Rindal, fagleder teknologi og utvikling i Treindustrien
• Ombruk i praksis, hvordan dokumentere treprodukter - Audun Øvrum, adm. direktør i Treteknisk
• Materialflytanalyse og produksjonsgevinster - Pasi Alto, daglig leder i NTNU Wood - Rolf Solberg, leder IKT/adm. i InnTre Kjelstad AS
• Innsamling og anvendelse av data – hvordan få det til i praksis? - Tina Sletbak-Akerø, fagsjef næringspolitikk og utvikling i Treindustrien
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
Kl. 14.30 – 15.15 Generalforsamling Treindustrien
Kl. 15.15 – 15.30 Pause
Kl. 15.30 – 16.30 Generalforsamling Treteknisk

Last ned fullstendig program

Påmelding innen 25. mars: Link til påmelding