Forside brosjyre editert.png

Treteknisk med interaktiv brosjyre

Treteknisk har laget en digital interaktiv brosjyre som forteller litt om hva instituttet er engasjert i.  Brosjyren inneholder videosnutter, tekst og bildeserier og kan nås ved denne linken:

https://www.visbrosjyre.no/treteknisk/WebView/

Brosjyren skal gi nyttig informasjon til lesere på nett, men kan også benyttes som bakgrunn når man ønsker å gi en kort presentasjon av instituttet.