Audun 19 006.JPG

Treteknisk og håndtering av koronaviruset

Treteknisk bidrar etter beste evne i dugnaden for å minimere risikoen for smitte av koronaviruset både blant våre ansatte, til samfunnet og ikke minst til våre oppdragsgivere.

Det gjør vi ved at alle ansatte som har mulighet til det har hjemmekontor, og fra og med 13. mars stoppet vi våre besøk til oppdragsgivere på ubestemt tid.

Vi har foreløpig ikke redusert aktivitet på grunn av dette og løser det meste via digitale løsninger. Ambisjonen vår framover er å gjennomføre oppdrag og prosjekter som avtalt, og vi er selvfølgelig også åpne for nye oppdrag og samarbeid.

Vi må imidlertid tenke nytt rundt en del av våre oppdrag, slik som veldig mange andre i disse dager.

Digital kontroll og sertifisering

Siden vi mener det vil være uheldig å utsette alle kontrollbesøk til situasjonen har normalisert seg, jobber vi med å finne alternative løsninger til fysiske kontrollbesøk. Vi tror det skal være mulig å gjennomføre en bedriftskontroll basert på en kombinasjon av innhenting av dokumentasjon og samtaler ved hjelp av video-konferanse (Teams, Skype eller annen digital løsning).

Vi har allerede vært i kontakt med noen bedrifter som stiller seg positive til å prøve ut dette, og vi vil allerede neste uke teste ut «remote-kontroller».

Vi jobber nå med dokumenter som beskriver hvordan vi skal gjennomføre «remote-kontrollene» og hva vi forventer fra bedriftene.

Det blir sikkert litt prøving og feiling i starten, men dette skal vi få til og håper det blir godt mottatt av våre oppdragsgivere!

Testing i lab går som normalt

Vi holder laboratorievirksomheten i gang på huset, så alt av prøving og testing går som normalt.

Administrerende direktør Audun Øvrum
 

Publisert 26. mars 2020.