Logo ICWA 2022_ed7.jpg

Treteknisk var igjen representert på limkonferansen International Conference on Wood Adhesives (ICWA)

For første gang på mange år var Treteknisk igjen representert på International Conference on Wood Adhesives (ICWA), som ble arrangert i mai i Portland, Oregon i USA. Forsker Karl-Christian Mahnert deltok på konferansen og holdt to innlegg.

Kort om konferansen
ICWA er den fremste tekniske konferansen om siste nytt innen liming av tre og biomasse. Konferansen arrangeres av Forest Products Society normalt hvert tredje år, men ble sist avholdt i 2017 (grunnet koronapandemien). Målgruppen er alt fra limleverandører til brukere av videreforedlede produkter; fra industri, akademia og myndigheter, som ønsker oppdatering rundt forskning og utvikling av limsystemer.

Representanter fra industrien sto for flertallet av de rundt 160 deltakerne, jevnt fordelt mellom USA og resten av verden. Neste konferanse blir høsten 2025.

Testing av kryp av MPP vs. massivtre, balnt annet DIC. Foto: Karl-Christian MahnertTesting av kryp av MPP vs. massivtre, blant annet DIC. Foto: Karl-Christian Mahnert

Kickstart med studietur
Konferansen går over tre dager, i år fra onsdag 11. til fredag 13. mai, i tillegg til en studietur til et universitet og to firmaer dagen før konferansen starter.

Først ut var Oregon State University (OSU) i Corvallis i Oregon, med et besøk til deres Wood Science Building med tilhørende laboratorier og vitenskapssenter som er en del av det nylig ferdigstilte Oregon Forest Science Complex. Besøket inneholdt også en introduksjon til TallWood Design Institute. Her forenes forskere og lærere fra Oregons to universiteter til et av landets første og eneste tverrfaglige forskningssamarbeid som setter søkelys på å fremme massivtre og trekonstruksjonsprodukter.

Deretter gikk turen innom Freres Lumber Company i Mill City i Oregon, til deres kryssfinerfabrikk. Denne familieeide virksomheten har utvidet fra kryssfiner til det patenterte Mass Ply Panel (MPP) – massiv-kryssfiner, som et alternativ til vanlig massivtre.

Dagens siste besøk gikk til Specialty Polymers, Inc. i Woodburn i Oregon, som er en familieeid produsent av vannbaserte polymerer og formulerte lim. Deres limavdeling, Roo Glue, utvikler produkter basert på den nyeste limpolymerteknologien. Besøket inkluderte omvisning i deres produksjons- og FoU-anlegg, inkludert deres limtestingslaboratorium.

Kryssfiner hos Freres Lumber Company. Foto: Karl-Christian MahnertKryssfiner hos Freres Lumber Company. Foto: Karl-Christian Mahnert

Mange sesjoner med fag
Programmet de andre dagene besto av noen felles samlinger og parallelle sesjoner som dekket et vidt spekter av temaer, blant annet utvikling av etablerte lim, nye harpikser, lim i massivtreproduksjon, proteinbaserte lim, lignin i lim, struktur og egenskaper i limsystemer samt karakterisering av lim.

Treteknisk på kartet
Forrige gang Treteknisk var representert på denne konferansen var ved Per Lind i 1974. Karl sørget derfor for å informere litt om Treteknisk sin virksomhet på denne konferansen, i tillegg til at han holdt to faglige foredrag.

Det første foredraget omhandlet resultater fra en pågående langtidsundersøkelse av limtrebjelker limt med forskjellige lim godkjent for bærende trekonstruksjoner. Motstand mot delaminering og skjærstyrke i limfugene ble undersøkt ved produksjon av bjelkene samt 5 og 15 år etter eksponering på to forskjellige steder på Østlandet, som representerer klimatiske forhold karakteristiske for serviceklasse 1 og 2.

Finerproduksjon hos Freres Lumber Company. Foto: Karl-Christian MahnertFinerproduksjon hos Freres Lumber Company. Foto: Karl-Christian Mahnert

Resultatene indikerte ikke aldring av limfugene eller påvirkning av de ulike eksponeringsforholdene på limfugenes ytelse. Dette var resultater som ble tatt godt imot ved tilbakemeldinger til Karl, ikke minst fra noen av limprodusentene tilstede som tok dette som gode nyheter for dokumentering av sine produkter og løsninger samt en bekreftelse for godkjenningssystemet.

Det andre foredraget tok for seg utfordringene med liming av trevirke som var behandlet med brannhemmende produkter for innvendig bruk som synlig overflate for massivtreelementer i fleretasjes trekonstruksjoner.

Optimalisering av treoverflatens reaksjon på brann kan resultere i at det blir mulig med mer synlige treoverflater ved bruk av massivtre. Bruk av brannhemmende behandlet gran i de synlige ytre lamellene til massivtre kan være en mulig løsning på denne utfordringen.

Arbeidet som ble presentert i det andre foredraget ble utført som en del av Build-in-Wood prosjektet som Treteknisk er partner i. Karl fikk gode tilbakemeldinger om at denne studien er interessant for en del produsenter.

Presse til LVL- og kryssfinerproduksjon. Foto: Karl-Christian MahnertPresse til LVL- og kryssfinerproduksjon. Foto: Karl-Christian Mahnert

Flere viktige aspekter
Karl forteller at innholdsverdien av en slik konferanse er todelt. På den ene siden blir man oppdatert på det faglige ved et variert og relevant program, og på den andre siden blir man kjent med interessante personer, selskaper og organisasjoner ved nettverksbyggingen som skjer rundt det faglige programmet. Blant personene tilstede på en slik konferanse er vitenskapspersoner og forskere, samt nøkkelpersoner fra industrien og forelesere som er kjent fra litteraturen.

 – Det er veldig gøy å se mennesker man har lest artikler eller lærebøker av dele sin kunnskap live, forteller Karl. – Man kan møte personer man har hørt om eller lest om, eller som man kanskje har samarbeidet digitalt med på forskningsprosjekter tidligere. Og man får delt erfaringer fra andre som har de samme nerdete interessene som en selv.
Portland, Oregon bød på vakre rammer rundt konferansen. Foto: Karl-Christian Mahnert
Portland, Oregon bød på vakre rammer rundt konferansen. Foto: Karl-Christian Mahnert

«Snakkis» rundt bordene
Av den uformelle praten rundt bordene og diskusjoner som følger de faglige foredragene, forteller Karl at mye gjaldt det generelle ved lim til produksjon av trebaserte plater som OSB- og sponplater, og i mindre grad liming av heltre. Her ble det diskutert nye limprodukter og -metoder fra fornybare ressurser, som for eksempel soya, kontra lim fra ikke-fornybare ressurser.

De forskjellige produksjonsprosessene sett opp mot miljøaspektet var også et tema, samt forbedringen av eksisterende produkter og alternativer i produksjonsprosessene av disse.

– Man er i en ganske intens læringssituasjon på slike konferanser. Og det man snakker om gjøres enda mer relevant ved at man får plassert det inn i en kontekst på dagens situasjon med høye råvarepriser, utfordringer med tilgang på råstoffer og komponenter.

Les mer om International Conference on Wood Adhesives her.

Kontaktperson