42792 (002).JPG

Treteknisk utfører nå også FSC sporbarhetssertifisering

Merkeordningen FSC (Forest Stewardship Council) stiller strenge krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkning/urbefolkning. Treteknisk og det danske sertifiseringsselskapet Orbicon, i samarbeid med Soil Association Certification Ltd., tilbyr nå FSC sporbarhets-sertifisering for treindustribedrifter i Norge. FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.

FSC International har et eget kontrollorgan, ASI, som kontrollerer sertifiseringsfirmaene og sikrer at de er kompetente til å sertifisere virksomheter etter sertifiseringsstandardene.

Forest Stewardship Council eier merkeordningen. Dette er et privat, internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk. Alle virksomheter eller skog med en sertifisering kontrolleres minimum en gang årlig.

De anerkjente sertifiseringsordninger for tre- og papirbaserte produkter, FSC® og PEFC ™ stiller krav til ansvarlig og langsiktig skogforvaltning og sporbarhet fra skog til forbruker.

Ta kontakt med Treteknisk om du vurderer sporbarhetssertifisering av din bedrift.

Mer informasjon om PEFC finner du her.

 

Kontaktperson