Teams-møte Hva skjer i markedet.jpg

TTF inviterer til Teams-møte

Treindustriens Tekniske Forening er en teknisk og økonomisk forening, og vil i dette møtet belyse den sjeldne markedssituasjonen vi nå er i.

Fredag 16. april kl. 09:00-10:30 inviterer TTF til Teams-møte med følgende program:

09.00 
Presentasjon av Commercial grading of Timber – Grading Rules
Og nyheter på svensk.
Tomas Ivarsson, Svenskt Trätekniskt Forum
09.15 
Hva skjer nå i skogen?
Håkon Helgerud Myhra, Viken AT MARKET
09.30 
Verdenstrelastbildet
Hans Geir Syversen, Moelven Wood AS
09.45 
Hva med kjøperne?
Einar Mørland, Mestergruppen AS
10.00
Spørsmål
10.10
Slutt

Du kan melde deg på møtet her.

Har du spørsmål, kontakt Per Skogstad.
Tlf: 951 00 348