BIG_VESTRE_AERIAL.jpg

TTF generalforsamling torsdag 12. mai

TTF inviterer medlemmer til generalforsamling og fagforedrag på Festningen Hotel & Resort på Kongsvinger og bedriftsbesøk på utemøbelfabrikken the PLUS til Vestre AS.

Årets generalforsamling i TTF kombineres med årsmøter i diverse kontrollordninger, et lite fagprogram med innlegg fra Joakim Dørum fra Green Advisers om trebyggeri og Christian Nielsen fra Skogsindustrierna om markedssituasjonen, samt besøk til «verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk», the PLUS, som Vestre AS nettopp har satt i drift på Magnor.

Vi tror at det blir mange som kommer på dette arrangementet og har derfor satt opp to «besøksgrupper» siden det er begrensninger på hvor mange som kan være med på omvisning samtidig i fabrikken. Overskrider vi totalgrensen vil medlemmer i TTF bli prioritert.

Besøksgruppe 1 starter med omvisning i fabrikken før de seinere transporterer seg til Kongsvinger for generalforsamling og fagprogram. De som deltar i besøksgruppe 1 vil ikke få mulighet til å delta på årsmøtene i kontrollordningene.

Besøksgruppe 2 besøker fabrikken etter endt fagprogram. Ved påmelding må man du angi hvilken besøksgruppe man helst vil delta i.

 

Deltageravgiften er kr 1.000, med halv pris for pensjonister. Faktura ettersendes

 

Påmeldingsfrist er fredag 29. april og sendes til firmapost@treteknisk.no.

Husk å oppgi fakturadetaljer og hvilken besøksgruppe som foretrekkes.

 

alt