Italia 1.JPG

TTF til Østerrike og Italia

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) er et nettverk for ledere og leverandører til treindustrien.  Årets hovedutferd ble lagt til Østerrike og Italia. I naturskjønne omgivelser fikk trelastfolk se velutviklet videreforedling hos sagbrukene i Sør-Tyrol.

Microtec med egenutviklet teknologiplattform

Microtec holder til i Brixen i Sør-Tyrol, og har hele verden som sitt marked. I tillegg til hovedkontoret i Brixen har Microtec en egen avdeling i Venezia for å sikre nærhet til universitetene og utviklingsmiljøene. En tredje avdeling i Vancouver håndterer det amerikanske markedet. 

Bedriften har siden starten av 1980-tallet utviklet skanner- og laserteknologi for bruk i sagbruksindustrien.  

TTF fikk orientering om bedriften og produktene av salgsdirektør Arianna Giudiceandrea. Hun har en sentral posisjon i bedriften, med allsidig bakgrunn fra industri og akademia. 

alt

Arianna Giudiceandrea representerer andre generasjon og er ansvarlig for salg ved Microtec, her med Jörn Rathke fra teknisk salg.

Microtec utvikler all teknologi selv, men får underleverandører til å stå for produksjonen av komponentene. Hovedfilosofien er standardiserte komponenter, som betyr at det er samme type laser og kamerautstyr som benyttes i alle konfigurasjoner. Andelen innkjøpte komponenter varierer med konjunkturene. Når det er mange leveranser, kjøpes en stor andel av komponentene fra underleverandørene.

Theurl med komplett verdikjede

Treindustribedriften Theurl kjøper en halv million kubikkmeter tømmer til sitt sagbruk i nærheten av Toblach. Halvparten av produksjonen blir videreforedlet til limtre ved bedriftens videreforedlingsanlegg. Skurlasten blir høvlet, limt og til slutt frest i et Hundegger CNC-freseanlegg.
Bedriften har digital integrering med sine kunder, og digitale tegninger av bygg-komponenter benyttes i produksjonsstyringen.

alt

Midtsjiktet splittes etterpå ut fra sammenlimte bjelker uten fingerskjøt.

Hutter Holz spesialisert mot kantproduksjon

Hutter Holz er en mellomstor familieeid treindustri-bedrift. Ved et eldre saganlegg, med i alt tre saglinjer, produseres 60 000 m3 trelast fra lokalt grantømmer. Noe av grantømmeret har svært god kvalitet med høy andel av «US» og kvistreint. Dette selges til møbelindustrien i Italia.

Bedriften har i praksis monopol på tømmeret i nærområdet, siden to tunneler ut av dalen setter en stopper for store tømmerbiler. Dette setter også grenser for vekst, da det heller ikke er lønnsomt å få tømmer utenfra. Produksjonsvolumet kan ikke økes, men veksten sikres med økt videreforedling.

Bedriften har nylig investert i et produksjonsanlegg spesialisert for midtsjikt i laminerte gulvbord. Hutter leverer kun kantprodukter – det vil si produkter som har for lite volum til at de virkelig store gulvprodusentene ønsker å produsere dette selv. Produksjonen er spesialisert, og bedriften oppnår opp mot EUR 500 pr kubikkmeter for sine produkter. Dette gir en svært god verdiskapning på et råstoff til en verdi av EUR 120.

Tett på industrikunden

Produktiviteten i skurlastproduksjonen var til tross for relativt høy teknologisk standard, ikke høyere enn det vi finner i Skandinavia. Trelastprodusenten i Tyrol gir inntrykk av å ha god oversikt over hva som kreves hos sine industrikunder. De har en tilpasset forretningsmodell, og er integrert i verdikjeden, noe som gir høy verdiskapning på tømmeret.

 

Publisert 20. september 2019