2023.10.03 Nyhet - TTF-tur til Trøndelag - bilde 1.jpg

Vellykket tur til Trøndelag for Treindustriens Tekniske Forening (TTF)

11. og 12. september var Treindustriens Tekniske Forening (TTF) på sin årlige høstutferd, og i år gikk turen til Trøndelag. Med rekorddeltakelse fikk 50 deltakere et godt innblikk i trøndersk treindustri.

altTuren startet hos Norsk Limtre i Mosvik, der daglig leder Ragnar Berg sammen med Steffen Berg og Siv Berg Aune ønsket velkommen. Bedriften har hatt en flott reise fra å være produsent av tradisjonelle møbelplater i furu limtre til å i dag produsere panel, kledning, terrassebord og mange andre produkter av egenprodusert limtre.

Neste stopp var InnTre Kjeldstad, avdeling Steinkjer. Her fikk vi se hele produksjonen fra saging til videreforedling med spesielt fokus på det nylig installerte høvleriet for produksjon av konstruksjonsvirke og rekker og lekter.

Første dag ble avsluttet med besøk på Norsk Sagbruksmuseum på Spillum i Namsos.

Andre dag startet med besøk på Moelven Van Severen der fabrikkdirektør Knut Johan Dreier viste fram saging av gran på Trøndelags største sagbruk hvis hovedmarked er Trøndelag og Nord-Norge. Mesteparten av trelasten transporteres sjøveien med direkte lasting i båter fra sagbrukets flotte kaianlegg. Tømmer fra både Nordland og Møre kommer også sjøveien mens trøndergrana kommer på bil.  

Turen gikk så videre til TreeCons splitter nye anlegg like utenfor Namsos for produksjon av fingerskjøt og takstoler. Ola Larsen viste fram et moderne anlegg som kan produsere alle typer takstoler og komplette byggesett for det norske markedet med både små og store spennvidder.

Siste stopp for turen var et besøk på Overhalla Hus som er en del av Overhallagruppen. Her produseres det takstoler og bindingsverkselementer til alle slags bygg. I store fabrikkhaller bygges det opp store og små elementer til kunder i hele Norge, blant annet Ocean Space Center i Trondheim.

Treindustriens Tekniske Forening vil takke alle bedriftene som ble besøkt for stor gjestfrihet og ønsker dem lykke til videre!

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

Kontaktperson