Image_01_Forest.jpg

42 % av det europeiske kontinentet er dekket av skog, og skogområdene i Europa er ekspanderende. ©Fotolia

Verdens skogdag 21. mars

Skogene har avgjørende betydning for alt liv på jorden, derfor har FNs generalforsamling utpekt 21. mars som skogdagen.

Trær og skogens evne til å binde CO2 spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer.

Høye trebygg i urbane områder kan være et viktig bidrag til økt CO2 binding. Derfor er Norsk Treteknisk Institutt involvert i EU-prosjektet «Build-in-Wood» sammen med 20 internasjonale partnere. Disse arbeider sammen for å gjøre tre til det naturlige materialvalget i konstruksjonen av fleretasjes bygninger.

I år fokuserer Verdens Skogdag på biodiversitet og bærekraft. Målet med denne dagen er å rette oppmerksomhet mot hvordan skogen og trærnes vekst har betydning for miljø og klima, og også for den lokale økonomien. Skogen former landskapet som omgir oss, da den dekker 42 prosent av Europas overflate. Over 37 prosent av landarealet i Norge består av skog – og de skogkledde områdene fortsetter å vokse.

 

alt
Kajstaden Tall Timber Building stod ferdig i 2019, teller 32 leiligheter på 8,5 etasjer, og er for øyeblikket Sveriges høyeste trebygning. ©C.F. Møller

Skog mot klimaendringer

Skogen produserer ikke bare oksygenet som vi puster inn, den binder også store mengder av drivhusgassen CO2 (karbondioksid). Hver kubikkmeter med tre sparer atmosfæren for omkring ett tonn med CO2, omtrent like mye som en vanlig bil ville ha sluppet ut på en tur mellom Milano og Moskva og tilbake (~ 5,500 km). Bruker vi tre til å bygge hus, broer og møbler, forblir karbonet lagret i treverket, og bidrar derfor ikke til global oppvarming. 

Skog som en bærekraftig ressurs

Til forskjell fra andre byggematerialer som betong, stål, sement eller glass, vokser tre naturlig i skogen, og kan brukes i bygg uten tilsetning av kjemikalier.

alt

Med 24 etasjer og en høyde på 84 meter er skyskraperen “HoHo” i Wien for øyeblikket den nest høyeste trebygningen i verden. ©cetus Baudevelopment u kito at

Urbant byggeri i tre

Den globale oppmerksomheten om bærekraft, koblet med et økende behov for urbane boliger, gir gode muligheter for å etablere tre som fremtidens byggemateriale. Bruk av fornybare materialer i byggsektoren er essensielt for å oppnå EUs «Green Deal», som har til formål å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050

Selv om det er i ferd med å skje en positiv utvikling med tanke på større trekonstruksjoner, er det fortsatt noen hindringer som må forseres: mangelen på standardisering, knapphet på kompetente fagfolk, og lite erfaring med tre på flere nivå i samfunnet.

Build-in-Wood

EU-prosjektet “Build-in-Wood» bryter barrierer for fleretasjes bygninger. De 21 internasjonale prosjektpartnerne representerer hele verdikjeden fra treverk til ferdig bygg. I tillegg til å utarbeide byggesystemer for fleretasjes bygninger, involverer også prosjektet sluttbrukere, politikere og lokalsamfunn for å øke kunnskapen og aksepten for tre som byggemateriale i det europeiske samfunnet. Dette skal bane vei for storskala byggeprosjekter i tre. Oslo vil spille en ledende rolle i dette arbeidet.

 

alt  alt