IMG20230601110024.jpg

Webinar om kondensvann fra tørkeprosessen

Energi og Tørkeklubben inviterer til webinar tirsdag 4. juni kl. 10.30. Tema er hvordan håndtere kondensvannet fra trelasttørker.

Faginnholdet vil dreie seg om driftserfaringer fra tørkeanlegg, hva innholdet i kondensvannet er og hvordan det bør håndteres.

Webinaret er åpent for alle og beregnes å vare i ca. en time. 

Når det nærmer seg tid for webinaret, får du mer informasjon og lenke til webinaret.

Kontaktperson