Woodcast podcast article

Episode 4 av podcasten Woodcast ute nå - om fagbrev og kompetanse til industrien

På Moelvens van Severen i Namsos står en produksjonstekniker med et rykende ferskt fagbrev. Dette har han fått gjennom arbeidsgiver. Stadig flere bedrifter i industrien utdanner praktisk personell selv – fordi de må.

Hør historien om kompetansekrisen for industrien. Hva det betyr for konkurransekraften i det grønne skiftet, og hva som kan gjøres for å løse den.

Tekst og foto: Line Venn

altMoelven får bunkevis med ufaglærte søkere til jobber på sine bruk. Det er langt mellom søkerne med relevante fagbrev. Det har resultert i at bedriften har igangsatt et omfattende utdanningssystem for sine ufaglærte ansatte. Og det er de ikke alene om. Stadig flere bedrifter gjør det samme.

Fagutdanninga i videregående svikter, mener NHO. Mens SSB varsler om en kommende kompetansekrise; Vi vil stå uten 90.000 fagarbeidere i 2035 hvis vi ikke foretar oss noe. Blant disse fagarbeidere i skog- og treindustrien.

Men er det rett at industrien selv skal stå for utdanninga for å sikre seg kompetente arbeidere? Og hvorfor får de ikke tak i faglært arbeidskraft? Hvorfor utdannes det så få fagarbeidere og hvilke tiltak må til for å opp tallene? Og hva betyr denne mangelen for utviklingen av norsk industri som faktisk skal gjøre det grønne skiftet og bidra til både eksportvekst og reduserte klimautslipp?

Det er tema i episode 4 av Woodcast – som handler om «Kompetansekrise for industrien – hvordan få flere med fagbrev?

Om Woodcast
Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet, produsert av Norsk Skogbruk for Woodworks! og Norsk Treteknisk Institutt.

Hvor kan jeg lytte til podcasten?
Du kan høre podcasten gratis i Anchor eller Google.

Den kan også høres i Spotify eller Apple podcasts, eller andre steder du lytter til podcast. 

alt
Anchor
alt
Google
alt
Spotify

 


 

 

 


 

altMoelven van Severen i Namsos utdanner stadig flere fagarbeidere selv. Det er lenge siden videregående skole i byen tilbød utdanning av lokal ungdom som sagbruket kunne ha trengt.

 

 

 

alt

Kristian Berg Aglen har vært hos Moelven i Namsos i seks år og blitt dyktig bak spakene. Og nå har han et rykende ferskt fagbrev i produksjonsteknikk. Det betyr bedre lønn og nye arbeidsoppgaver.