IMG_20190605_124647.jpg

Woodsol åpner for økt bruk av tre

NTNU presenterte resultater av forsknings- og utviklingsprosjektet Woodsol under sin Wood Workshop 5. juni.

Kombinasjon av materialer gir stabile bygg

Fire mastergradsstudenter hadde sammen sett på effektene av å kombinere søyledrager-system med CLT-plater for å øke den horisontale stabiliteten til høye trebygg. Studentene hadde gjennomført fullskala testing i NTNU sin mekaniske lab hvor de forsterket en bærekonstruksjon i limtre med påskrudde CLT-elementer. De hadde undersøkt ulike oppbygginger av CLT-elementene og funnet at et tresjiktselement på 100 mm ga ønsket effekt. Ulike måter å sammenføye limtre og CLT ble også undersøkt ved å variere skruemønster og monteringsmåte.

Det ble også gitt en innføring i utviklingen av momentstive knutepunkter, fra enkle innfestingsmetoder med høy belastning på skruer til nye systemer som benyttet metallplater i knutepunktene til å overføre kreftene.

Resultatene av Woodsol er spesielt viktige når man ønsker å bygge store bygg i tre.

Kartlegging peker på behov for kompetanse om høye bygg

Stine Lønbro Bertelsen gjennomførte en undersøkelse blant deltakerne som skal brukes til å kartlegge komepetansebehov. Undersøkelsen gjennomføres av Nordic Network for Tall Wood Buildings, hvor både Treteknisk og klyngen Arena Skog er med. - Jeg har jobbet med kurs en tid, vi ønsker nå med undersøkelsen å være sikre på behovet for kompetanse i bransjen før vi utvikler nye kurs. Gjennom vårt nordiske nettverk vil vi samarbeide med Dansk Teknologisk Institutt om et treningsprogram tilpassset de ulike faggruppene i byggeindustrien, sier Lønbro Bertelsen. Hun har avholdt kurs i store trekonstruksjoner for rådgivende ingeniører. Tilsvarende tilpassede opplegg er også gjennomført for arkitekter og for entreprenører.

alt

Nye byggestandarder

Flere av innleggene omhandlet de felles europeiske byggestandardene - Eurocodes. Disse er nå til revidering, og deltakerne ble oppfordret til å engasjere seg i dette arbeidet for å sikre at standardene blir tilstrekkelig tilpasset norske forhold.