Forsidebilde utklipp.JPG

Build-in-Wood

Tidsramme 2019 - 2023
Partnere Se liste nederst på siden
Finansiering Horizon 2020

Build-in-Wood er et europeisk innovasjonsprosjekt med en målsetning om å få byggebransjen til å gjenoppdage tre som det ideelle byggematerialet. Byggenæringen ligger på topp når det gjelder CO2-utslipp i Europa, men ved å gjøre tre til et mer vanlig og attraktivt materiale å bygge fleretasjes bygninger i, vil dette skape en betraktelig reduksjon av CO2-utslipp.

Det er imidlertid en del barrierer som må brytes for at fleretasjes byggeprosjekter i tre skal kunne bli normalt og ettertraktet i Europa og i resten av verden. Dette handler om en generell mangel på kunnskap og erfaring med tre som byggemateriale, hvor byggebransjen stort sett foretrekker velkjente løsninger i stål og betong, samt en oppfatning av at trebygg er forbundet med mer risiko når det gjelder sikkerhet og økonomi.

Build-in-Wood har som mål å fjerne disse barrierene ved å utvikle standardiserte og industrialiserte løsninger for fleretasjes trebygninger, og samtidig dokumentere de miljømessige, økonomiske og sosiale virkningene som disse løsningene har. Fram mot 2021 vil Treteknisk jobbe med en arbeidspakke som blant annet vil dreie seg om følgende konkrete punkter:

  • Å undersøke muligheten for å bruke trelast av lav kvalitet i KL-tre.
  • Hvordan overflatebehandling påvirker fuktighetsnivået i innemiljøet.
  • Bruk av naturbasert isolasjon i prefabrikkerte elementer.
  • Undersøke muligheten for å bruke brannbeskyttet trevirke i ytre lag av KL-treelementer.

Build-in-Wood-prosjektet består av 21 prosjektpartnere fra Europa og Canada, og har en økonomisk ramme på ca. 102 millioner norske kroner. Prosjektet vil pågå i fire år fra september 2019 til august 2023 og mottar finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Les mer på prosjektets hjemmeside: http://www.build-in-wood.eu/

Liste over alle 21 partnere i prosjektet:

1 Teknologisk Institut (Danmark)
2 Treteknisk (Norge)
3 C.F. Møller Sverige (Sverige)
4 National Technical University of Athens (Hellas)
5 URBASOFIA  (Romania)
6 Agentia Metropolitana Pentru Dezvoltare Durabila Brasov Asociatia (Romania)
7 Waugh Thistleton Architects (Storbritannia) 
8 Alexandra Instituttet (Danmark)
9 Universita' Degli Studi Di Siena (Italia)
10 Proholz Tirol (Østerrike)
11 Bimetica Parametric Design Services  (Spania)
12 Rothoblaas (Italia)
13 RTD Services (Østerrike)
14 Adserballe & Knudsen (Danmark)
15 Ing. Franco Piva (Italia) 
16 Distretto Tecnologico Trentino Scarl (Italia) 
17 Stora Enso (Finland)
18 Knauf Gips  (Tyskland)
19 Scandi Byg (Danmark)
20 Hsbcad Gmbh (Tyskland)
21 Ellisdon Corporation (Canada)

 

Nyhetsbrev fra Build-in-Wood:

Mars 2021

Desember 2020

Juli 2020

Les mer: 

Returtre kan benyttes i ny produksjon 

I trebyen Trondheim vurderes alltid massivtre først

Vel overstått "milepælsmøte" i Build-in-Wood

Verdens skogdag 21. mars

Bærekraftige lokale verdikjeder - Webinar med Trondheim kommune

Workshop Build-in-Wood Trondheim

Build-in-Wood statusrapport

Verdens skogdag 21. mars

Build-in-Wood - Da er prosjektet i gang!

EU-prosjekt skal bekjempe klimaendringer med trebygninger

Treteknisk partner i nytt EU-prosjekt

 

alt  alt