Byggebolig1.jpg

Kan vi spare energi ved å bruke tre innendørs? (HOME)

Tidsramme 2014-2017
Partnere NTNU, Institutt for Energiteknikk
Finansiering Norges Forskningsråd

Sammen med NTNU og IFE er det det tatt utangspunkt i samspillet mellom bruk av hygrotermiske materialer og kontrollsystemer for ventilasjon, smarte vinduer, og arkitektoniske løsninger. Prosjektet utføres av Treteknisk, NTNU representert ved lys- og fargegruppen og signalprosesseringsgruppen, og Institutt for Energiteknikk.