Massivtre.JPG

RENTRE

Tidsramme 2019 - 2022
Partnere Østfoldforskning, Splitkon, NMBU
Finansiering Oslofjordfondet og deltakende bedrifter

RENTRE vil koble noen av landets viktigste kompetansemiljøer innen fagområdene miljødokumentasjon, skogbruk og tremekanisk industri for å forbedre klimaprestasjonen i norskproduserte produkter og byggesystemer.

Prosjektet vil bidra til bedre utnyttelse av kortreiste skogressurser. RENTRE vil sikre bærekraftig industri, både miljømessig og økonomisk. I RENTRE vil det utvikles metoder for å dokumentere og kvalitetssikre reelle klimagassutslipp i alle ledd i verdikjeden til krysslimt tre; fra skogproduksjon til oppføring på byggeplass. Disse leddene inkluderer etablering av skog, skogproduksjon, transport, trelastproduksjon, produksjon av krysslimt tre, og i tillegg oppføring av byggesystemer i krysslimt tre. Utover dette vil systemer for effektiv utvikling og verifisering av miljødokumentasjon utredes.

Med utgangspunkt i denne kartleggingen, vil det utarbeides konkrete tiltak for å redusere utslipp i verdikjeden og dermed forbedre klimaprestasjonen til norskprodusert krysslimt tre. Produktene som utvikles i RENTRE vil ha bedre og grundigere dokumenterte miljøegenskaper. Dette gjør at produktene lettere vil kunne brukes av beslutningstakere og rådgivere i plan- og byggeprosesser.

Treteknisk skal bidra med sin kompetanse på miljødeklarasjoner (EPD) og utslippsoptimalisering innen treindustrien. Kunnskapen Treteknisk sitter på om hele verdikjeden til KL-tre blir viktig, og spesielt spisskompetansen på tremekanisk industri. Innsamling og bearbeiding av gode data på material- og energibruk blir essensielt, noe som Treteknisk har lang erfaring med.

Kontaktperson