trekonstruksjon.img

Trelast med høyere styrke og stivhet ved hjelp av nye metoder for trelastsortering (Tresterk)

Tidsramme 2014-2017
Partnere NMBU, Norske Takstolprodusenters Forening, Norske Limtreprodusenters Forening, Microtec, Viken Skog
Finansiering Norges Forskningsråd, Skogtiltaksfondet

Resulatene viser at det er mulig å oppnå en økt sorteringseffekt ved å kominere skoglige data og maskinsortering. Sommeren 2015 ble det det første norske sagbruket godkjent for sortering av styrkeklasse C40 som en del av prosjektet

I prosjektarbeidet skal effekten av å styrkesortere i ulike steg fra skog til ferdigtørket trelast kvantifisere og legge grunnlag for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Det er samlet inn trelast fra forskjellige skogsområder i Norge, som er sortert ved hjelp av ulike teknologier. Trelasten er deretter testet i laboratorium.

Prosjektet skal gå over fire år og finansieres av Forskningsrådet, Skogtiltaksfondet, Fondet for Treteknisk Forskning og deltakerne selv. Seks sagbruk deltar i prosjektet sammen med Norske Takstolprodusenters Forening, Norske Limtreprodusenters Forening, UMB, Microtec, Viken Skog og Treteknisk (prosjektleder).