Tre og fuktighet

Forfatter: Sverre Tronstad
41 s.
ISBN 82-7120-003-8
250,- (Medlemmer: 125,-. Tørkeklubben: 100,-)
Teknisk håndbok, nr. 2, 2013 (4. utg.)

Trevirkets egenskaper er sterkt avhengig av fuktighetsnivået, og egenskapene vil i de fleste tilfeller bli bedre, jo lavere fuktigheten er. I utgangspunktet inneholder trevirket fra 35 % til 180 % vann. Det er imidlertid først etter at trevirket har passert ca. 30 % fuktighet at man kan oppleve en endring i egenskapene, som derfra gradvis blir bedre etter hvert som fuktigheten synker. For hvert produkt man lager av tre er det, avhengig av brukerstedet, alltid en optimal fuktighet, i området 20 % til 5 %, som gir produktet de beste egenskaper.

For å oppnå trevirkets beste egenskaper, må derfor trevirket for det første tørkes til optimal fuktighet for de forskjellige produkter, og for det andre må denne fuktigheten opprettholdes i trevirket gjennom alle ledd frem til brukerstedet.

Skal man oppnå disse optimale fuktighetsbetingelser, må man ha inngående kunnskap om valg av riktig fuktighet og hvilken betydning det har for produktet, om trevirkets tørking og de faktorer som påvirker tørkeprosessen, og ikke minst om hvordan man opprettholder fuktigheten i verdikjeden.

Dette informasjonsheftet er et hjelpemiddel for å spre kunnskap om disse viktige emner, både internt i trelastbedriften og i hele verdikjeden frem til sluttbruker.