Energi og trelasttørking

enøk analyser.jpg

ENØK-analyser

Det forbrukes årlig store mengder elektrisk og termisk energi ved sagbrukene. En gjennomgang av produksjonsprosesser for å se på mulige energiøkonomiserende tiltak kan avdekke et stort innsparingspotensial.