29357.jpg

Mobil automatisk blekesmåling - Skurkontrollen

Vi benytter vårt mobile laserutstyr for skurkontroll til å kvalitetssikre sagbrukets optimering- og mekaniske utstyr.

Med moderne utstyr for skur og optimeringsprosess er det krevende å løpende evaluere skurprosessen.  Produksjonshastigheten er høy, en visuell kontroll eller en manuell "blekesmåling" blir svært krevende å gjennomføre.  Ved å benytte vårt mobile kontrollutstyr for saglinjer kontrolleres både teknisk utstyr og måle- og optimeringsutstyret.  Opplæring av operatører kan og være en del av oppdraget.