DSC_0007.JPG

Lean og effektivisering

Våre konsulenter innehar unik produkt og bransjekompetanse som gjør det mulig å rendyrke forbedringsprosessen.  Vi bidrar med tekniske vurderinger som innspill til forbedringsprosessen og som rådgivere i organisasjonsutvikling.

Kurs og opplæring kan inngå som en del av forbedringsarbeidet.