lean vedlikehold 1.jpg

Vedlikehold og forbedring

Treteknisk bistår med å målsette, strukturere og tilpasse vedlikeholdsarbeidet ved bedriften.

• Et naturlig steg videre for bedrifter som har jobbet med lean.
• Gjennomføring av kritikalitetsanalyse er avgjørende for å få et system som dekker bedriftens behov.
• Avklare organisasjon, ansvar og roller. Bistand ved valg av planleggingssystem.