Skog og tre.jpg

Livsløpsvurderinger (LCA)

Livsløpsvurderinger (LCA) er en metode for å helhetlig beregne miljøpåvirkningen til et produkt over livsløpet.

Metoden brukes for eksempel til å velge materialer til bygg som skal ha lave klimagassutslipp, og baseres da gjerne på LCA av produkter som er dokumentert med en miljødeklarasjon (EPD).

 

Treteknisk tilbyr:

  • LCA og rådgivning i forbindelse med planlegging av nye produkter og produksjonsprosesser
  • LCA av bygningsdeler og hele bygg