abracadabra.jpg

Frokostmøte torsdag 9. juni: Energirenovasjon av bygg

ABRACADABRA tar utgangspunkt i at realisering av fordeler som ikke kan knyttes direkte til lavere energiforbruk er viktig i rehabiliteringsprosjekter for eksisterende bygnignsmasse. Et av prosjektets viktige premisser er at tilbygg, integrert med energioppgradering av den eksisterende bygningsmassen, kan bidra til å gjøre utlegg knyttet til energiopgradering av bygningsmassen til attraktive investeringer.

Les mer om prosjektet her.

08:00-08:30 Frokost og registrering
08:30-09:00 Presentasjon av ABRACADABRA-prosjektet
09:00-09:20 Diskusjon og innspill til videre arbeid
09:20-09:30 Oppsummering og avslutning

Sted: Treteknisk Institutt, Forskningsveien 3B

Påmelding sendes til kristian.bysheim@treteknisk.no innen tirsdag 7. juni.