We want to make wood the natural building material for multi-storey buildings.png

Hva skjer i Build-in-Wood?

Det har gått mer enn 26 måneder siden Build-in-Wood-prosjektet ble startet og vi er nå over halvveis i hele prosjektforløpet. To arbeidspakker er avsluttet, og det jobbes med å komme i mål med flere arbeidspakker i løpet av det kommende året.

Størstedelen av arbeidet som står igjen går på testing av både små og store prototyper, miljøanalyser av Build-in-Wood fasade- og byggesystem, vurdering av eksisterende trebygninger med tanke på blant annet brukeropplevelsen, og utvikling av en designguide som skal inneholde nødvendige resultater og informasjon til å hjelpe interessenter i verdikjeden med å utvikle og bygge konstruksjoner i tre.

Formålet med Build-in-Wood-prosjektet er å gjøre trekonstruksjoner til vanlig byggepraksis i den europeiske byggeindustrien, med fokus på bygg i 5-10 etasjer. Denne artikkelen gir en status på prosjektet så langt i prosessen.

Build-in-Wood har utviklet et integrert byggesystem i tre

Når det bygges i tre må mange avgjørelser tas. For å redusere denne prosessen har Waugh Thistleton Architects sammen med andre prosjektpartnere i en av arbeidspakkene utviklet et fasade- og byggesystem, som kan brukes til kommersielle- og boligprosjekter og tilpasses for å møte ulike regulatoriske krav over hele Europa.

Resultatet av dette arbeidet har resultert i en design-manual som forholder seg til diverse utfordringer med bl.a. akustikk og brann, og den skal være en del av design-guiden som blir åpen og tilgjengelig for alle intressenter i bransjen.

 

 

 

alt

 

Figur: Waugh Thistleton Architects

Standardisering og byggekrav

Det er store forskjeller i byggekravene mellom EU-land som gjør planlegging for bedrifter mer kompleks. Delvis forklares forskjellene med ulike behov for bygningsytelse (f.eks. snølast, isoleringsevne), men det er en generell mangel på harmonisering mellom landene, selv når det gjelder beskrivelsene som brukes.

Build-in-Wood har gjort en vurdering av nasjonale byggeforskrifter i Europa, som brukes som innspill til design-guiden.

Evaluering av eksisterende trebygninger

Når inneklima og beboertilfredshet er en nøkkelfaktor for bygninger, er det avgjørende å ha data og statistikk om akkurat dette temaet. I en pilotstudie utført i Danmark, undersøkte Alexandra Instituttet og Dansk Teknologisk Institut (DTI) en rekke husholdninger for å vurdere deres generelle oppfatninger og opplevelser av å bo i en trebygning.

Videre undersøkte DTI hvor godt bygget presterte i bruk, og om beboerne var fornøyde med innemiljøet i leilighetene sine. Det jobbes også med å gjøre disse evalueringene på Maskinparken 2, Maskinparken TRE og Moholt 50|50 i Trondheim.

BIM og LCA: En effektiv kombinasjon

Å ha de riktige planene til rett tid kan være avgjørende for å lykkes med å bygge i tre. Med BIM (Building Information Modelling) kan man sørge for at planen alltid er riktig og inneholder all informasjon som vil bli nødvendig gjennom prosjektfasene. Universitetet i Siena har utført de første livssyklusvurderinger for Build-in-Wood elementene i byggesystemet, og når de er ferdige vil vurderingene bli implementert i BIM-biblioteket som en standardinformasjon til de enkelte elementene. Dette skal gjøre det enklere å få et overslag på miljøbelastningen fra et bygg utført med Build-in-Wood-systemet.  

  alt               alt                                      

Kontaktperson

early ac.jpg

Trondheim er en av syv Early Adopter byer

Syv byer er involvert som partnere i prosjektet.  Det foregår et tett samarbeid med kommunene og deres lokale interessenter for å overvinne barrierer for bygging i tre og gi rom for bærekraftige og levedyktige byer i fremtiden.

I Trondheim har workshop II av totalt tre workshops nettopp vært arrangert, med fokus på hvordan Trondheim kommune kan muliggjøre lokale verdikjeder til hjelp for en mer bærekraftig fremtid. Workshopen resulterte i finansiering av to prosjektideer, som det kan leses mer om her.

Vil du høre mer om hva som er skjedd i prosjektet?

Webinar fra prosjektoppdatering her.

Hvis du ikke vil se alt, kan du hoppe direkte til delen som interesserer deg mest:

 • What is Build-in-Wood? 
  (0:00 - 07:45)
 • Our Partner Cities 
  (07:45 - 22:05)
 • The Building System 
  ​​​​​​​(22:05 - 42:35)
 • Standardisation & Building Regulations 
  (42:35 - 56:10)
 • LCA & BIM 
  (56:10 - 1:12:20)
 • Post-occupancy evaluation 
  (1:12:20 - 1:18:30)
 • Q&A Session 
  ​​​​​​​(1:18:30 - 1:39:30)

Build-in-Wood Community

I Build-in-Wood har det vært fokus på å skape en plattform som har til formål å legge til rette for deling.  Build-in-Wood Community er en uavhengig plattform som skal hjelpe alle interessenter i sektoren med interesse og agenda for tre.

Les mer om Build-in-Wood Community