304273_håndbok_forside_mt.jpg

Viktig hjelpemiddel innen treteknikk i oppdatert utgave - Mek-boka 2022 ute nå!

Treteknisk har i mange år produsert og publisert flere tekniske håndbøker. Nå er nummer 3 i serien lansert i revidert og oppdatert utgave. Den oppdaterte «Mek-boka» er et resultat av over ti års arbeid.

Mek-boka inneholder kort fortalt beregninger for festemidler i knutepunkter i tre. Det vil si at den vil kunne svare på hvor mange skruer av en gitt type som må brukes for å holde sammen gitte materialer i mange ulike knutepunkter innen trevirke. Den er tenkt brukt som et oppslagsverk og hjelpemiddel for blant annet konstruktører, rådgivere, ingeniører og studenter, og inneholder flere beregninger og illustrerte eksempler i tillegg til gode råd og erfaringer.

Basert på etablerte standarder
Håndboka er basert på Eurokode 5 (NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010) samt flere standarder, og forsøker å gjøre Eurokoden enklere å forstå.

Eurokode 5 inkluderer ikke massivtre, så forfatterne har inkludert det viktigste innen massivtre, men henviser også til egne håndbøker for dette.

Lang reise for Mek-boka
Mek-boka ble første gang publisert i 1974 og har siden den gang vært revidert og utgitt flere ganger med et samlet opplag på 8500 eksemplarer. Nå er den sjette utgaven klar, med større omfang av formelverk for skrueteknologi inkludert flere og mer moderne skruer, noe informasjon om massivtre, samt flere eksempler i tillegg til gode råd og erfaringer.

Basert på egne erfaringer og krefter
Utgaven som foreligger nå er et resultat av kontinuerlig arbeid som har foregått siden forrige utgave kom i 2007, og det er egne ansatte i Treteknisk som har stått bak arbeidene med revideringen og de nye tilleggene, og erfaringene er basert på empiri fra Treteknisk sin egen forskning. Utviklingsarbeidet har skjedd i tett dialog med flere kompetente ingeniører i norsk treindustri.

alt
To av forfatterne av siste utgave. Fra venstre: Stine Lønbro Bertelsen og Andreas Stenstad, begge ansatt i Treteknisk. Foto: Treteknisk

Bestilling
Klikk her for å lese mer om håndboka og bestille den.

Kontaktpersoner