Logo - Horizon Europe3.jpg

Treteknisk satser på europeiske forskningsprosjekter!

Med økonomiske midler og en ny medarbeider på plass med erfaring fra internasjonale forskningssøknader, satser Treteknisk nå målrettet mot spennende europeiske forskningsprosjekter på trerelaterte problemstillinger.

Treteknisk fikk nylig godkjent en søknad fra Forskningsrådet (NFR) om koordinerings- og støtteaktivitet til temaområdet internasjonalisering.

PES-midler

Mer konkret gjelder det støtte til prosjektetablering og posisjonering i Europa gjennom prosjektetableringsordningen (PES). Formålet er at denne støtten skal bidra til at søknader med norsk deltakelse i Horisont Europa har høy kvalitet slik at de får økt gjennomslag.

Midlene kan benyttes til kompetanseheving, posisjonering, prosjektetablering og strategiarbeid i forbindelse med søknader til Horisont Europa.

Les mer om PES-støtten her.

Horisont Europa

altHorisont Europa er nå verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og etterfølger Horisont 2020.

Les mer om Horisont Europa her.

Målrettet offensiv

En av Treteknisk sine nye medarbeidere, Daniela Altgen som du kan lese mer om her, har bred erfaring fra nettopp søknader og aktivitet mot slike europeiske forskningsprosjekter. 

alt

Med Daniela på laget gjør Treteknisk nå en målrettet innsats for å bygge opp en strategisk og kunnskapsrik organisasjon som skal posisjonere seg mot store og spennende europeiske forskningsprosjekter på trerelaterte problemstillinger. 

Vi satser mot flere store EU-søknader i løpet av dette og neste år, og har allerede kartlagt utlysningene som kommer og identifisert noen som vi skal jobbe aktivt med i løpet av den kommende høsten og neste vår.

Nettverksbygging

For å samle forskningsmiljøer og styrke samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner på tvers av Europa, finnes det flere viktige nettverk innen treteknologi. Slike nettverk bidrar til å bygge opp kompetanse og kultur for forskning og utvikling. 

altEtt av disse er InnovaWood, en paraplyorganisasjon som integrerer fire europeiske nettverk innen skog-, tre- og møbelindustri, som til sammen består av over 60 medlemsorganisasjoner i 28 europeiske land. 

InnovaWood holdt nylig generalforsamling i Tallinn i Estland, hvor det siste innen utvikling og muligheter for skogbruk, trevitenskap og teknologi diskuteres, og Daniela deltok for å bli kjent med medlemsorganisasjonene. 

Les mer om InnovaWood her.

En annen viktig arena for nettverksbygging er World Conference on Timber Engineering (WCTE) som ble arrangert på the HUB i Oslo 19.–22. juni i år, hvor over 800 spesialister på ulike aspekter om bygging og bruk av tre deltok.

alt

Treteknisk var «Supporting Institution» for dette store arrangementet og var godt representert på mange måter gjennom konferansen.

Les mer om Treteknisk på WCTE her.

Norsk treindustri må med

For å få til den økte aktiviteten i europeiske forskningsprosjekter, må vi ha norsk treindustri med på laget. Bedrifter som ønsker å være med eller som er nysgjerrige på utlysninger i Europa, inviteres til å ta kontakt med oss. 

Treteknisk ønsker å samle interessenter til europeisk forskning på tre, og kan fungere som en katalysator mot søknader til slike prosjekter. Det finnes mange muligheter for deltakelse, og vi tar imot alle henvendelser. 

Kontaktpersoner