IMG_20190507_115541_1.jpg

Vår + Terrasse = Sant

Like sikkert som våren, kommer en rekke henvendelser til Treteknisk om bruk av tre i hagemiljø. Hvordan skal terrassebord festes? Hvordan skal en terrasse vedlikeholdes? Hvordan unngå fare for råte? 

Spørsmålene har mest dreiet seg om varighet og vedlikehold.  Nytt er en økende interesse for miljø.

CU-impregnert trevirke kommer godt ut

Per-Otto Flæte i Treteknisk  får mange spørsmål rundt valg av produkt.  Per-Otto kan vise til studier hvor CU-impregnert eller kobber-impregnert furu kommer godt ut.

Dette skyldes blant annet at impregnert furu er kortreist, har lang levetid, og at det ikke er nødvendig med omfattende vedlikehold. Med riktig bruk kan man forvente 30 års levetid på et terrassegulv. Sørger man for riktig gjenvinning kan CU-impregnering konkurrere med de fleste andre produkter når det kommer til miljøbelastning, presiserer Flæte.

Studie av ulike terrasse-produkter viser stor variasjon

I en følgestudie av terrasse-produkter som pågår ved Treteknisk følger man ulike terrasse-produkter over mange år. Undersøkelsen viser at produktene har ulike egenskaper.

- Vi anbefaler at kunden gjør en vurdering av forholdene der terrassen skal ligge når man velger terrasse-produkt, forteller Ulrich Hundhausen som er ansvarlig for studien. Fuktige forhold vil øke faren for sopp, mens sterk eksponering for sol vil øke faren for sprekk og oppflising.  - Legger man litt ekstra tid og ressurser i god planlegging vil man sikre seg et godt resultat, presiserer Ulrich.