2023.04.18 Nyhet - EogT webinar - bilde 3 forside ppt.png

Webinar om røykgass og utslippskrav avholdt

18. april avholdt Energi og Tørkeklubben SA webinar hvor tema var utslipp og røykgass fra biobrenselsanlegg.

Mads Rosenberg fra Bioen holdt faginnlegget.

Tema for webinaret var utslippskrav og hvordan disse kan oppfylles. Det ble også en gjennomgang av forskjellige type utstyr som må til for å kunne oppfylle utslippskravene.

 

Kontaktpersoner