06004 Sørkedalen kirkegården.jpg

Nye impregneringsformer som alternativ til kreosot (CreoSub)

Tidsramme 2014-2017
Partnere Moelven Limtre AS, Scanpole AS og REN AS
Finansiering WoodWisdom-Net

Den overordnede ideen i prosjektet CreoSub er å finne impregneringsmidler som kan overta for kreosotimpregneringen. Den nye beskyttelsesteknologien skal utvikles fra laboratorienivå til industriell anvendelse, og har en bedre HMS-profil enn kreosot.

Kreosot er et av de eldste og mest virksomme trebeskyttelsesmidler. Kreosot er imidlertid miljøgiftig og er klassifisert som kreftfremkallende. Nytt EU-direktiv vil innføre strenge krav til industrien, og dermed må bedrifter som ønsker å bruke kreosot til impregneringen, dokumentere at det ikke finnes andre alternativer. I prosjektet WW-Net CreoSub arbeides det med å finne ny beskyttelsesteknologi som kan overta for kreosotimpregneringen. De fleste beskyttelsesmidler i CreoSub er basert på tallolje, som stort sett er brukt som energikilde i masseindustrien per i dag. Bruk av tallolje i trebeskyttelsesmidler er sannsynligvis mer økologisk og økonomisk bærekraftig enn å bruke tallolje i produksjon av energi.

Produsenter av kreosot måtte allerede i 2013 søke dispensasjon for å få lov til produksjon. Ved gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2011/71/EU innføres strenge krav til industrien. Dersom bedrifter ønsker å benytte kreosot til impregneringen, må de være i stand til å dokumentere at det ikke finnes andre alternativer.

Den europeiske unionen vil revidere bruk av kreosot i 2018 og mange forventer et forbud av trebeskyttelsesmiddelet Kreosot. Et forbud vil ha alvorlige økonomiske konsekvenser for treindustrien, men også for brukerne av kreosotbehandlede produkter.

Kreosot benyttes i dag primært i jernbanesviller, el- og telefonstolper og til veibruer i tre. Alternative produkter er ikke klare for markedet ennå, noe som innebærer risiko for at viktige markedsområder overtas av ikke-fornybare materialer.

Våre industripartnere er Moelven Limtre AS, Scanpole AS og REN AS.