EPD-generator copyright LCA.no.png

Kurs Miljødokumentasjon EPD

Kurs i utvikling av Miljødokumentasjon EPD (Environmental Product Declaration) avholdes jevnlig og på forespørsel.

Økt fokus på miljø og miljødokumentasjon fra markedet og blant politikere gjør at treindustrien i stadig større grad må dokumentere miljøpåvirkningen til sine produkter. 

Tidligere kunne Treindustriens medlemmer benytte seg av bransje EPDer, som er et dokumentert gjennomsnitt av miljøfotavtrykk til produkter som er produsert hos medlemsbedriftene i Treindustrien.

Man ser nå en tendens til at byggherrer i stadige større grad stiller krav om miljødokumentasjon (EPD) på produktnivå i byggenæringen. Man vil da kunne vise miljøfotavtrykket til byggevaren ikke kun på et aggregert nivå, men også produsentspesifikt.

Som følge av at Treindustriens sine bransje EPDer går ut i 2020 og økt krav på produktspesifikke EPDer fra byggenæringen, arrangerer Treteknisk kurs i EPD dokumentasjon den 7. november. Kurset skal hjelpe bedriftene til å forberede og begynne den krevende prosessen med å samle inn data for EPD dokumentasjonen.

Kurset vil omfatte:

  • Hva er EPD og hvorfor trenger man det?
  • Gjeldende standarder og nasjonale krav fra EPD Norge
  • Hvordan utvikle EPD
  • Krav til leveranser fra bedriften
  • Typiske problemstillinger ved datainnsamling
  • Praktisk oppgave
  • Oppsummering og fremtidsutsikter

 

 

 

Sted: Treteknisk, Børrestuveien 3, 0373 Oslo