Fysiske kurs

Treteknisk tilbyr kurs med en praktisk vinkling. Service på kompetanse kan være vel så lønnsomt som service på maskinene. Pris for opplæringsvirksomheten avtales ved bestilling.

Gulvkurs

Kalde vintere med oppvarming innendørs gir tørt inneklima. Dette er vanskelige forhold for våre gulv. Noen gulv tåler det tørre inneklimaet, mens andre sprekker opp. Hva skyldes dette?

For første gang siden 2019 holder vi et fysisk gulvkurs i mai 2023.

Treslagsbestemmelse

Hvordan bestemmer vi treslag? Hvordan henger trestruktur og egenskaper sammen? Hvilke treslag er det lov å innføre til Norge og hvem bestemmer det?

Dette, og mye mer vil du få svar på i kurs i treslagsbestemmelse på Treteknisk.