industriell overflate 1.jpg

Industriell overflatebehandling

Våre rådgivere innehar omfattende produktkunnskap om tre og ulike former for trebeskyttelse.

Vi har erfaring fra ledende forkning- og utviklingsarbeid innen overfaltebahandling av tre.   Treteknisk har bidratt med kompetanse og prosjektledelse i prosjekter hvor det er utviklet systemer for kontinuerlig produksjonskontroll og dokumentasjeon av produktenes egenskaper.