00786.jpg

Trelastproduksjon og produksjonsteknikk

Prosjektledelse

Teknisk prosjektering

Prosesskontroll skur

Prosesskontroll overflatebehandling

Logistikkløsninger

Treteknisk bidrar til å forbedre treindustriens konkurransekraft og lønnsomhet.  Vi deltar i forbedringsprosjekter og skaffer til veie nødvendig spisskompetanse gjennom vårt nettverk.