Standarder.jpg

Arbeid med standarder

Treteknisk er engasjert i standardiseringsarbeid, og deltar i en rekke standardiseringskomiteer nasjonalt og internasjonalt. Treteknisk er leder for SN/K 267, som er komiteen som gir norske innspill til standarder for treprodukter som kommer fra CEN og ISO. I tillegg er Treteknisk deltaker i flere andre av Standard Norges komiteer. 

Vi har utarbeidet en oversikt over viktige standarder samt hvem som er ansvarlig for oppfølging på Treteknisk: Oversikt standarder.

Er det forslag til endringer i standardene i listen, vil Treteknisk sende ut informasjon om dette til medlemsbedrifter som produserer det aktuelle produktet.

Har du spørsmål angående standarder eller innspill til oversikten, eller ønsker å motta informasjon når det er nye initiativ eller revisjoner av standarder innen spesielle produktgrupper for tre, ta kontakt med oss.