Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

CE-merkning av fingerskjøtt konstruksjonsvirke er basert på harmonisert standard NS-EN 15497 "Fingerskjøtt konstruksjonsvirke. Ytelseskrav og laveste produksjonskrav."

Krav til sertifisering

For å kunne CE-merke fingerskjøtt konstruksjonsvirke må det i henhold til NS-EN 15497 dokumenteres samsvar i system 1. Et utpekt kontrollorgan må utføre innledende typeprøving, og fabrikkens produksjonskontrollen må vurderes.

Oppfølgende revisjon foretas minimum to ganger årlig. Revisjonen omfatter blant annet gjennomgang av fabrikkens kvalitetshåndbok og dets implementering.

Sertifiserte bedrifter

 

Bedrift Adresse Sertifikatnr.
Bergene Holm AS avd. Haslestad 3090 Hof 1070-CPR-801
G3 Komponent AS 2387 Brumunddal 1070-CPR-802
Inntre Kjeldstad AS avd. Selbu 7580 Selbu 1070-CPR-803
TreeCon AS 7810 Namsos 1070-CPR-804
Moelven Wood Prosjekt AS 2390 Moelv 1070-CPR-805