Konstruksjonsvirke

CE-merking av konstruksjonsvirke er basert på harmonisert standard NS-EN 14081 “Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt".

Krav til sertifisering

For å kunne CE-merke konstruksjonsvirke skal det i henhold til NS-EN 14081 dokumenteres samsvar i system 2+. Dette innebærer sertifisering av produksjons-kontrollen i fabrikken.

Før sertifikat kan utstedes foretas en innledende kontroll, der blant annet kvalitetshåndbok og kontrollrutiner (kontroll av produksjonsutstyr og trelast) vurderes. På bakgrunn av denne kontrollen kan sertifikat utstedes.

Oppfølgende revisjon foretas minimum én gang årlig for bedrifter som produserer visuelt sortert konstruksjonsvirke, og to ganger årlig for bedrifter som produserer maskinelt sortert konstruksjonsvirke. Revisjonen omfatter blant annet gjennomgang av kvalitets-dokumentasjon, gjennomgang av produksjonskontroll, registrering av avvik og tiltak ved avvik. Dersom en bedrift ikke retter eventuelle avvik gitt ved revisjon på en tilfredsstillende måte, kan sertifikatet trekkes tilbake. 

Merking

Bedrifter skal merke konstruksjonsvirke med CE-merket. Bedrifter som også er medlemmer av Norsk Trelastkontroll kan i tillegg merke konstruksjonsvirke med NS-merket. Norsk Trelastkontroll er en frivillig medlemsorganisasjon som skal sikre kvalitet på produsert konstruksjonsvirke.
 

Se liste over sertifiserte bedrifter her

Kontaktpersoner