Panel og kledning

CE-merking av panel og kledning er basert på harmonisert standard NS-EN 14915 "Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking".

Krav CE-merking

For å kunne CE-merke ubehandlet panel og kledning skal det i henhold til NS-EN 14915 dokumenteres samsvar i system 4. Dette innebærer ingen sertifisering, men bedriften må etablere et internt produksjonskontrollsystem og utføre en innledende typeprøving.

For panel og kledning som er behandlet på noe vis, f.eks. overflatebehandlet, varmebehandlet, modifisert eller impregnert, skal man dokumentere samsvar i system 3. Dersom man skal dokumentere brannegenskaper må det foreligge dokumenterte resultater fra en branntest av produktet fra et sertifisert brannlaboratorium. Branntesten må ikke nødvendigvis være utført av produsent, men må være gjennomført på produktet med samme utførelse og egenskaper som det man omsetter.

Treteknisk kan være behjelpelig med å lage ytelseserklæring, og bidra med informasjon om hva som må med i en kvalitetshåndbok.

Brannbeskyttelse

Hvis man på et tidspunkt i produksjonsprosessen øker brannklassifiseringen til produktet, f.eks. ved brannhemmende maling, endres systemet for CE-merking av produktet fra system 4 til system 1. Da kreves det et produktsertifikat (CE-sertifikat om konstant ytelse).

Treteknisk er utpekt av DiBK som produktsertifiseringsorgan i system 1 for EN 14915, og bistår med dette.

Sertifiserte bedrifter panel/kledning - brannklassifisert

 

Bedrift Adresse Sertifikatnr.
Ruud Trevare AS 2080 Eidsvoll 1070 - CPR - 703
Sundt Coating AS 4323 Sandnes 1070 - CPR - 705
Moelven Wood AS 2074 Eidsvoll Verk 1070 - CPR - 709
Moelven Wood AB  SE-650 08 Karlstad 1070 - CPR - 711 
Moelven Danmark AS  DK-2620 Albertslund 1070 - CPR - 713 
Bäckdahls Måleri AB SE-567 91 Vaggeryd 1070 - CPR - 718
Protre AS 6260 Skodje 1070-CPR-719
Woodlink AS 4353 Klepp Stasjon 1070 - CPR - 723
Talgø Møretre AS 6652 Surnadal 1070 - CPR - 725